Menstruatiearmoede

In 2020 publiceerde Caritas een onderzoek over menstruatiearmoede in Vlaanderen en Brussel. Dit onderzoek bracht het probleem voor de eerste keer in kaart en plaatste het op de agenda. De resultaten toonden aan hoe reëel het probleem hier in eigen land is. 

1/8 meisjes en vrouwen

heeft niet altijd genoeg geld om maandverband of tampons te kopen.

1/2 meisjes en vrouwen

gebruikte al eens zakdoeken of een extra onderbroek omdat ze geen menstruatieproducten had.

5% van meisjes en vrouwen

bleef al eens weg van school omdat ze niet voldoende geld hadden voor menstruatieproducten.

15% van meisjes en vrouwen in armoede

bleef al eens weg van school omdat ze niet voldoende geld hadden voor menstruatieproducten.


“Dat een meisje een dag school mist omdat ze geen menstruatieproducten kan kopen, is voor ons den druppel.”

Het niet kunnen aankopen van menstruatieproducten zorgt voor stress en angst voor lekken. Het vormt een constante bron van onzekerheid, zeker voor jongeren. Naar aanleiding van het rapport van Caritas, kondigde Federaal minister voor Armoedebestrijding, Karine Lalieux, aan om 200.000€ vrij te maken voor de strijd tegen menstruatiearmoede. 

“Deze strijd is een sociale kwestie. Dit gaat over gelijkheid”, zegt Lalieux. Het doel is het probleem verder in kaart te brengen, in te zetten op duurzaamheid van menstruatieproducten en het taboe rond menstruatieschaamte te doorbreken.

Meer informatie …

over menstruatiearmoede

over het onderzoek van Caritas

over duurzaamheid van producten